• SmartDoor
  • SmartLed
  • SmartSale
  • SmartTech
  • Nội Thất Luxury
  • VinaGem
  • KingFood
  • SaHaRa

Pham Phong
CEO / Founder

Giữ vị trí nhiều điều hành ở nhiều lĩnh vực Hot. Với hơn 15 năm kinh nghiệm thương trường

Pham Thao
GĐ Marketing

GĐ Marketing Online với ngân sách hàng triệu đô mỗi năm

VU Nga
GĐ Dự ÁN

15 năm là cán bộ cấp cao trong những tập đoàn lớn

Dang Doanh
TP. Kỹ Thuật

Với 12 năm kinh nghiệm, trải qua hàng chục dự án lớn.